Regionální inzertní denník InzercePraha

svátek má Simona, 12.12.2018

Reklama : AAAInzerce - inzerce pro Vás

JAK PODAT REKLAMNÍ SDĚLENÍ

  • Reklamní sdělení je speciální druh placené inzerce. Podáte je stejným způsobem, jako klasickou inzerci, ale pouze v určitých vyhrazených rubrikách, které poznáte podle tlačítka PODAT REKLAMNÍ SDĚLENÍ. Kliknutím na toto tlačítko můžete podat reklamní sdělení.
  • Reklamní sdělení jsou graficky zvýrazněna a v každé rubrice jsou zveřejněna maximálně tři sdělení; rubrika neobsahuje klasickou inzerci, a proto jsou reklamní sdělení nepřehlédnutelná.
  • Doba zveřejnění reklamního sdělení je 90 dnů a zveřejněno je až po úhradě jeho ceny.

 

JAK PODAT INZERÁT

  • Veškerá inzerce, vč. fota je zdarma. Rovněž tzv. Komerční či Podnikatelská inzerce je zdarma. Placenými jsou pouze nadstandardní služby. Počet inzerátů není omezen. Jeden inzerent může podat třeba sto inzerátů, pokud jimi prodává např. sto různých aut či nemovitostí. Nedovolena je pouze inzerce v nepříslušných rubrikách a opakovaná, obsahově stejná inzerce, která obtěžuje čtenáře, nuceného číst dva či více stejných inzerátů téhož inzerenta za sebou, a samozřejmě znevýhodňuje ostatní inzerenty.
  • Inzeráty podávejte kliknutím na tlačítko PODEJ INZERÁT, kterým otevřete formulář pro zadávaní inzerce. Věnujte pozornost výběru příslušné rubriky.
  • Inzerát lze podat pouze jednou, a to do rubriky, do které dle své obsahu přísluší. Věnujte pozornost výběru příslušné rubriky Inzerát stejného obsahu může inzerent podat pouze pokud se takový jeho inzerát již nenachází na první straně rubriky, do které jej podává. Inzerce podaná v rozporu s uvedenými pravidly bude přeřazena nebo vyřazena. Uvedené neplatí v případě, kdy inzerát podáte s jakoukoliv nadstandardní inzertní službou.
  • To se týká především rubrik Podnikání a Práce/Zaměstnání a brigády – pracovní smlouva, které jsou určeny výhradně pro inzerci podnikatelských subjektů, podnikatelských aktivit a řádných pracovně právních vztahů, a nikoliv různých přivýdělků a MLM. Obsahem takového inzerátu musí být jasná a konkrétní nabídka či poptávka a identifikace inzerenta. Podnikatel nemá zájem skrývat své aktivity a kontakty.
  • Internetová adresa URL nesmí být směrovaná na URL www stránky, jejímž jediným účelem je přesměrovaní na jinou URL, tedy adresa konečné www stránky je ve skutečnosti jiná než zadaná. Inzerát s takovou URL bude bez dalšího vyřazen. Uvedené neplatí v případě, kdy inzerát podáte s jakoukoliv nadstandardní inzertní službou.
Fotoinzerce pro Vás